Idea
 

 

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży (TPDiM)

jest instytucją humanitarno - charytatywną, powstałą w 1996 roku. 
 

TPDiM zajmuje się organizowaniem pomocy w leczeniu, rehabilitacji
oraz wykupywaniem Lekarstw dla najbardziej potrzebujących dzieci.

Ideą nadrzędną działalności jest wszechstronna pomoc dzieciom 
i młodzieży oraz osobom niepełnosprawnym.

Istotnym elementem statutowym jest także działalność ekologiczna 
na rzecz zdrowego środowiska, w którym wzrastają dzieci i młodzież
oraz dbałość o wartości kulturowe, będące niezwykle ważnym
elementem wychowania młodego pokolenia.
 

 
      TPDiM od 1997 roku realizuje autorski program "Równe Szanse" ,
którego zadaniem jest pomoc w wychowaniu i kształtowaniu młodego
pokolenia ze środowisk najuboższych i wychowawczo niewydolnych.
 
   
 

  
 

 Najnowszym przedsięwzięciem jest zbudowanie ośrodka 
rehabilitacyjno - wypoczynkowego dla dzieci, młodzieży i osób
 niepełnosprawnych.

Ośrodek , urządzony w konwencji krainy z marzeń, powstaje właśnie 
w Butrynach, w województwie warmińsko - mazurskim.
 


Stronę najlepiej widać w rozdzielczości 800x600 w Internet Explorerze 5.0 lub wyższym
 © Copyright 2003 by TPDiM