Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży

   
 

TPDiM zajmuje się organizowaniem pomocy w leczeniu, rehabilitacji
oraz wykupywaniem lekarstw dla najbardziej potrzebujących dzieci.

 


     Copyright © by TPDiM 2003

Strona optymalizowana pod IE 5.0 800 x 600 True Color